Úvod Recenze knih

Recenze knih


název knihy : Abeceda pro alergiky a pro třetinu naší populace

Autor: Vladimír Zavázal
Nakladatelství: Karolinum
Město: Praha
Rok vydání: 2000
Počet stran: 99
ISBN: 80-7184-724-0
cena : 80-100 Kč
Anotace

„Tato „abeceda pro alergiky“, jak již říká název, není určena lékařům, ale jejich klientům nebo také těm, kteří chtějí svým alergiím předcházet, protože mají pocit, že by je mohly postihnout. U alergických chorob tomu tak skutečně může být, a dokonce dosti často, neboť jsou to nemoci rodinné.“ (z úvodu knihy)


Naše recenze

Nejdříve kniha seznamuje čtenáře s imunitou a alergií jako takovou. Autor předkládá imunologický slovníček, přibližuje genetiku, vlivy životního prostředí, možné alergeny a to, jak se alergie vyšetřují. Další kapitola je zaměřená na obrazy alergických chorob. Popisuje pylovou alergii, celoroční alergii, průduškové astma, atopický ekzém, prudkou a chronickou kopřivku, potravinovou alergii, lékovou alergii, alergii na hmyz, infekční alergii, revmatické choroby a imunitní nedostatečnost. Autor také seznamuje s možnými cestami jak předcházet nemocem imunity. Přibližuje možnosti lékařské terapie a detailněji se také zabývá problematikou životního prostředí a stylem života. Z tohoto hlediska popisuje zdravé domácí prostředí, správné lůžko, správné ošacení, neviditelné záření a alergie, správný životní partner, zdravé povolání a pracoviště a také popisuje alergické dítě ve škole. Více se zabývá i úlohou zdravé výživy, konkrétně se zaměřuje na dietní kúry a plánování diet na pětiletku Poslední kapitolka je věnována sportu, který je důležitý a pomáhá. Konkrétně se autor zabývá jógou a finskou saunou. Kniha je psaná tak, aby jí rozuměl i laik. Publikace neobsahuje obrázky. Jednotlivé kapitoly by mohly být lépe členité, ale díky stylisticky hezky pojatému obsahu se kniha čte dobře.

název knihy : Alergie: Průvodce alergickými nemocemi pro lékaře i pacienty

Autor: Jaromír Bystroň
Nakladatelství: Mirago
Město: Ostrava
Rok vydání: 1997
Počet stran: 228
ISBN: 80-85922-46-0
cena : 200-220 Kč
Anotace

Autor knihy je vysokoškolským učitelem. Více jak 15 let pracuje v alergologii a klinické imunologii. Působí v Institutu pro další vzdělávání zdravotníků v Praze. Zároveň působí jako ordinář pro klinickou imunologii na oddělení alergologie a klinické imunologie v Olomouci.


Naše recenze

Kniha nás nejdříve seznamuje s historií alergologie a se základními pojmy tohoto oboru. Dále tu najdete cenné informace o struktuře imunitního systému, o obranných bariérách lidského těla, o buňkách účastnících se imunitních reakcí, o mechanismech imunologických reakcí, o mediátorech alergického zánětu, o alergických zánětech, o hyperreaktivitě a alergenech. Další velká kapitola se zaměřuje na vyšetření alergických onemocnění (anamnéza, sledování onemocnění, fyzikální vyšetření a klinické projevy alergických onemocnění, alergologické testy, laboratorní vyšetření). V knize se rovněž dočtete o léčbě alergických onemocnění a o dalších alergologických „maličkostech“ (sport a alergie, těhotenství a alergie, přístrojový pomocníci alergika, alergie a bezalergické diety, alergie a alternativní léčebné postupy, alergie a otužování a regenerace). Jak napovídá název knihy, publikace je určená lékařům i pacientům. Je tu sice poměrně dost odborných výrazů, ale přesto sdělované informace pochopí i laik. Kniha obsahuje mnohé názorné obrázky, ale i obrázky pro pobavení. Publikace je dobře členěná a přehledná. Na konci najdete přehled použitých zkratek. Je tu i další doporučená literatura, která se vám bude hodit v případě vašeho zájmu o tuto problematiku.

název knihy : Stop alergiím

Autor: Hermann Geesing
Nakladatelství: Mustang
Město: Plzeň
Rok vydání: 1995
Počet stran: 134
ISBN: 80-85831-96-1
cena : pouze knihovny
Anotace

Senná rýma, astma, kopřivka, alergie na domácí prach, zvířecí srst, slunce, alergická reakce na potraviny, bodnutí hmyzem, kosmetické preparáty, chemické látky - kdo z nás by dnes ještě mohl tvrdit, že jeho obranný systém nikdy neupadl do zmatku a reagoval vždy zcela bezchybně? Jste si jistí, že vaše bolest hlavy, migrény, žaludeční a zažívací obtíže, poruchy srdce a krevního oběhu, chronické infekce nejsou alergicky podmíněné?


Naše recenze

Nepočítáme-li úvod, má kniha sedm kapitol a dodatek. První kapitola nás seznamuje s tím, co je alergie. Přibližuje alergii na sluneční záření, antigeny a protilátky, odhalení nemoci, alergii na potraviny, alergii dýchacích cest, kontaktní alergii atd. Druhá kapitola se zabývá tím, jak identifikovat své alergii (alergologické testy, homeopatie…). V knize se také dočtete jak předcházet alergiím, jak se dají alergie úspěšně léčit a přínosná je také kapitola o dietě v případě alergie. Šestá kapitola se zaměřuje na alergie ve vzduchu (na kočku, roztoče, rybenky, plísně). V sedmé kapitole jsou důkladněji rozebrány kontaktní alergie. Informuje čtenáře o vyhledávání alergenů, o obranným mechanismu kůže… Dodatek vám přiblíží použití medicínských výrazů v knize, nejdůležitější alergeny dýchacích cest, nejčastější potravinové alergeny, co lze vyčíst z poškození kůže, všeobecné rady pro pacienty se sennou rýmou a dietu vyhledávající alergii. Publikace neobsahuje žádné obrázky. Jednotlivé kapitoly by měly být členěny do menších a přehlednějších celků. Nebylo by na škodu zdůraznit stěžejní části. V závěru najdete soupis použité literatury a přehledný rejstřík.

název knihy : Alergie
Autor: Josef Jonáš
Nakladatelství: Remat
Město: Praha
Rok vydání: 1997
Počet stran: 111
ISBN: 80-901519-2-2
cena : pouze knihovny
Anotace

„Alergií stále přibývá a patrně stojí před námi hrozba, že v krátké budoucnosti budou téměř všichni lidé z civilizovaného světa ně něco alergičtí. Se slovem alergie obvykle spojujeme sennou rýmu, astma, kopřivku, ekzémy, zánět spojivek nebo kašel. S projevy alergie však bývá spojeno mnohem více chorobných příznaků.“ (z úvodu knihy)


Naše recenze

Kniha „Alergie“ představuje jednu z monografií, která pochází z oblíbené edice Jonášova knižnice zdraví. V jednotlivých knihách se lékař zaměřuje na ty zdravotní problémy, které lidi v současné době nejvíce trápí. Publikace jsou zaměřené na přírodní terapii. V úvodu publikace autor přibližuje alergie a její hrozby. Dále se zaměřuje na srovnání bakterií a původců alergií a testovacími metodami. Varuje také před příčinami, které se týkají našeho stravování. Přibližuje alergie na mikroorganismy. V knize se dále více dočtete o autoalergii a o tom, jak se alergenům můžete vyhnout. Dozvíte se, že alergie pochází ze střev. Dále autor rozebírá sennou rýmu, astma, neurodermitis, potravinovou alergii a možnosti přírodní léčby. V závěru knihy autor varuje před stylem, jakým žijeme, protože v něm vidí hlavní příčinu alergií i dalších civilizačních chorob. Kniha je určená laikům, dobře se čte a je psána velkým písmem. Neobsahuje však obrázky a bylo by vhodné, kdyby kapitoly byly rozčleněné do menších celků. Na konci knihy se dozvíte o dalších knihách z Jonášovo knižnice zdraví, např. Funkční zažívací obtíže, Poruchy spánku, Odolnosti vůči nemocem…Všechny tyto knihy jsou zaměřené na přírodní léčení.

název knihy : Musíme trpět alergiemi?
Autor: M.O. Bruker
Nakladatelství: Salvo
Město: Ostrava
Rok vydání: 1990
Počet stran: 186
ISBN: 80-85236-14-1
cena : už není běžně v prodeji, pouze knihovny
Anotace

Vědecké práce M.O. Brukera a jeho mimořádné lékařské znalosti jsou uznávány stále rostoucím kruhem jeho kolegů a široké části veřejnosti ve svém základním významu pro další rozvoj lékařství a z toho vycházející zdravotní a sociální politiky.


Naše recenze

Úvod nás zavádí do problematiky alergií. První kapitola se pak věnuje rozebíráním samotného pojmu alergie. Přibližuje nám její původ, považuje ji za příznak a upozorňuje na problémy s diagnózou. Další kapitola se zaměřuje na nedostatečný výzkum příčin. Autor přibližuje diagnózu pomocí testů a upozorňuje na možnou záměnu pojmů. Dále se kniha věnuje senné rýmě, která je pro autora modelovým příkladem, na kterým alergie demonstruje. V dalších kapitolách se více dočtete o kožní vyrážce u kojence, o lymfatismu, neurodermitisu a poměrně velká kapitola je věnována astmatu – jeho popisu a léčbě. Zbylá část prvního oddílu knihy se týká vzniku alergie s přihlédnutím k jejím příčinám. Druhý oddíl knihy se zaměřuje na léčení kožních onemocnění, ekzémů, neurodermitis, senné rýmy a astmatu. Třetí oddíl přináší informace o plnohodnotné stravě bohaté na životně důležité látky jako léčbu výživovou při onemocnění kůže, ekzémů, neurodermitis, senné rýmy a astmatu. Poslední část je receptářem Ilsy Gutjahr, ve kterém jsou všeobecné pokyny, recepty na pokrmy z čerstvého zrna, na saláty, teplá jídla, sladkosti, pomazánky… Kapitoly knihy jsou členěné do mnoha podkapitol. Kniha neobsahuje žádné obrázky. Bylo by žádoucí důležité informace nějakým způsobem zdůraznit, např. tučným písmem. Nepozorný čtenář se v jednolitém textu může trochu ztrácet. Jinak je kniha psána příjemným stylem.

název knihy : Rádce rodičů dětí s alergiemi a astmatem
Autorka: Marion Steinmannová
Nakladatelství: Sfinga
Město: Ostrava
Rok vydání: 1993
Počet stran: 119
ISBN: 80-85491-33-8
cena : už není běžně v prodeji, pouze knihovny
Anotace

Možná jste se právě vy dozvěděli, že vaše dítě trpí některým druhem alergie, možná že jste právě vy zděšeně přivolávali lékařskou pomoc, když vaše dítě postihl astmatický záchvat. Stojíte před novou neznámou skutečností a musíte se umět s ní vyrovnat, abyste svému synovi nebo dceři umožnili plnohodnotný život.


Naše recenze

První kapitola se zabývá alergií a jejími příčinami. Dále autorka přibližuje alergie na potravu, příznaky této alergie, nejčastější alergeny mezi potravinami, diagnostiku této alergie, léčbu, život s touto alergií atd. Následující kapitola., které se zaměřuje na kožní alergie, ekzém, kopřivku, angioedém a kontaktní dermatitis. Další kapitola se podrobněji zabývá alergickou rhinitis. Soustřeďuje se na možné komplikace, diagnostiku, léčbu, alergeny ve vzduchu…Také se více dozvíte o alergii na hmyzí bodnutí, o bodavém hmyzu, příznacích alergie, o příčinách, diagnostice a léčbě. Podrobněji je také v této knize popsána alergie na léky a poté se už publikace věnuje astmatu. Přibližuje, co to je, informuje o jejich spouštěčích, příčinách, diagnostice, léčbě atd. Osmá kapitola se zabývá tím, co lékaři dělají proti alergiím a astmatu – kožní testy, léky proti alergii, imunoterapii, testy a léčební postupy, … Následující část knihy odpovídá na otázky, jak mohou pomoci rodiče, o vyloučení domácího prachu a roztočů, o tom, jak se vyhnout zvířecím materiálům, plísním, pylům, o nebezpečí pasivního kouření, o pomoci dítěti s astmatem. V poslední kapitole se dozvíte o psychologických aspektech alergií a astmatu a o specifických problémech malých astmatiků. Publikace je dobře strukturovaná. Je rozdělená do mnoha menších a přehledných kapitol. Kniha neobsahuje žádné obrázky, pouze několik tabulek.

 


název knihy : Jak žít s alergií

Autor: Jean Pütz, Sabine Fricke, UteHänsler, Horst Minge, dr. Stafie Schmid-Altringer

Nakladatelství: ComputerPress

Město: Brno

Rok vydání: 2007

Počet stran: 136

ISBN: 978-80-251-1662-3

 

Co najdete v knize?

V knize se dozvíte o alergii a jejím vývoji.Kniha se více zaměřuje na typy alergií, ale i na to, proč je jejich výskyt v současné době tak velký. Dozvíte se více o vlivu životního prostředí, ale také vlivu psychiky na imunitní systém. Potěší vás typy pro alergiky, ve kterých se dozvíte o dalších možnostech léčby.

Seznámíte se s tím, jak je důležitá správná diagnóza a více informací najdete v knize rovněž o senné rýmě atd.

Podstatná část knihy se rovněž věnuje astmatu, lékům na astma, ale také přírodním prostředkům, které pomáhají proti astmatu. Publikace bude přínosem i pro ty, kteří se zajímají o kožní alergie, potravinové alergie, atopický ekzém atd.

Rozsáhlá kapitola pojednává o léčebných řešeních. Dozvíte se o důležitosti psychické pohody, o Keippovy kúře, o potravinách s alergickým potenciálem atd.

 

Shrnutí

Kniha obsahuje poměrně mnoho informací, které jsou však v knize přehledně a srozumitelně popsané. Dozvíte se mnoho praktických rad, jak žít s alergií. Jednotlivé kapitoly jsou logické, přehledné a v textu najdete mnoho tabulek, ve kterých jsou důležité informace, které vám řeknou více.

Každý alergik či rodič alergika ocení mnohé rady a tipy, které jsou v knize. Pro větší přehlednost najdete na konci knihy abecední rejstřík pro snadné vyhledání konkrétní problematiky, které vás zajímá. To ještě více usnadňuje práci s publikací.

Pokud máte zájem o další zdroje, ze kterých byste se co nejvíce dozvěděli o alergii, potěší vás, že jsou v knize užitečné internetové odkazy na české weby.


název knihy : Astma: prevence a vhodná péče: zdraví a současnost

Autor: Oliver Schad a Albert Haufs

Překlad : Klára Heytmánková

Nakladatelství: ComputerPress

Město: Olympia

Rok vydání: 2008

Počet stran: 159

ISBN: 978-80-7376-111-0

 

Co najdete v knize?

Autorka popisuje vliv životního stylu a jeho dopad na naše zdraví. Poukazuje na to, že mnozí lidé své zdraví začnou řešit, až když jsou nemocní. Přitom prevence je velmi důležitá. Každý člověk by se měl především snažit nemocem předcházet. S tím nás autorka seznamuje v úvodu. Poté následuje první kapitola, která popisuje astma, dýchací orgány a klinický obraz této nemoci. Další kapitoly knihy jsou zaměřené na příčiny a rizikové faktory, tomu, jak předcházet onemocnění (vyhýbání se alergenům, správnou volbou povolání, zdravou stravou a tělesnou aktivitou), rozpoznání astmatu (varovné signály, stanovení diagnózy, léčebný program). Následně se v publikaci dočtete co dělat při astmatu, jaká jsou doprovodná onemocnění a jejich důsledky. V kapitole „Doplňující informace“ jsou uvedené české internetové stránky, na kterých se dozvíte více. V závěru knihy je ještě glosář, poznámky redaktorky a rejstřík.

 

Shrnutí

Publikace je psaná tak, aby byla dobře srozumitelná pro laiky a aby se celkově dobře četla. Je členěná do kapitol a podkapitol a důležité informace jsou pro větší přehlednost v rámečcích označenými vykřičníky. Celkově kniha obsahuje výčty či jinak zvýraznění informace, které přispívají k čitelnosti publikace. Nechcete-li celou publikaci číst, ale rádi byste si našli jen konkrétní informace, které vás zajímají, pomůže vám v tom rejstřík uvedený na konci knihy. Publikace neobsahuje obrázky.


název knihy : Astma: prevence a vhodná péče: zdraví a současnost

Autor: Martin Fuchs

Nakladatelství: Maxdorx

Město: Praha

Rok vydání: 2013

Počet stran: 43

ISBN: 978-80-7345-335-0

 

Co najdete v knize?

Autor publikace je uznávaným alergologem a pediatrem, který má k uvedenému tématu rozhodně co říci. V této knize přibližuje alergie na některé potraviny a poznatky k nim. Hned v úvodu publikace je znázorněný obrázek jednotlivých typů potravinových přecitlivělostí. Pomůže vám orientovat se v různých nežádoucích reakcích na potraviny. Následující kapitoly se věnují alergii na bílkoviny kravského mléka, alergické onemocnění samotného trávicího traktu, alergii na mouku, alergii na vejce, alergie na rostlinné potraviny, biopotraviny a poslední kapitola se soustředí na prevenci potravinové alergie, a to na primární, sekundární i terciální. Další publikací z oblasti tohoto tématu je např. Alergie číhá v jídle a pití (kuchařka pro alergiky), kterou rovněž napsal lékař MUDr. Martin Fuchs.

 

Shrnutí

Publikace není nikterak obsáhlá. Přehledně shrnuje informace o alergii na některé potraviny a vede k lepšímu náhledu na tuto problematiku. Pro větší přehlednost najdete v knize obrázek znázorňující jednotlivé alergické reakce a sedm tabulek, které rovněž přispějí k lepšímu pochopení tématiky. Kniha je psána odborně, ale cenné informace si v ní najdou i ti, kteří nejsou vzděláni v oboru a pouze se o potravinové alergie zajímají.


název knihy : Alergie a astma: v těhotenství: prevence v dětství

Autor: Bronislava Novotná, Jiří Novák

Nakladatelství: Grada

Město: Praha

Rok vydání: 2012

Počet stran: 240

ISBN: 978-80-247-4390-5

 

Co najdete v knize?

Publikace je určená odborné astmatologické veřejnosti. Obsahuje ucelené informace z oblasti alergie a astmatu. První kapitola se zaměřuje na alergii a astma v těhotenství. Její autorkou je Bronislava Novotná. Druhou část, „Prevence alergie a astmatu u dětí“ připravil Jiří Novák. Obě části mají předmluvu, úvod, kapitoly k tématu, závěr a použitou literaturu. První část se zaměřuje na astma bronchiale v těhotenství, péči o astma v těhotenství, onemocnění, jež se vyskytují souběžně v těhotenství i u astmatu, na přípravu pacientky s astmatem k porodu, alergická onemocnění v těhotenství a kojení a na kojení a léčbu alergie a astmatu. Druhá část obsahuje kapitoly rozebírající prevenci alergii a astmatu (obecná a speciální část), prevenci alergie a astmatu (doporučení pro praxi) a současnou zdravotní péči a riziko alergie. V úplném závěru knihy najdete ještě základní informace o obou autorech, rejstřík, souhrn (český i anglický). Hned na začátku knihy najdete také přehled použitých zkratek.

 

Shrnutí

Kniha je přínosem pro astmatologickou veřejnost. Ocení ji také pneumologové, gynekologové, praktičtí lékaři a další lékaři, kteří se setkávají s alergickými a astmatickými ženami. Publikace je didaktická, sdělná a založená na medicínských důkazech. Je přehledná a čtenáři se v ní budou dobře orientovat už i díky přehlednému a logickému členění kapitol na další podkapitoly. Pro větší přehlednost obsahuje kniha ještě barevné i černobílé náčrty, obrázky, grafy a další znázornění, ale i přehled použitých zkratek.


název knihy : Anafylaxe: život ohrožující alergie

Autor: Vít Petrů, Irena Krčmová

Nakladatelství: Maxdorf

Město: Praha

Rok vydání: 2011

Počet stran: 41

ISBN: 978-80-7345-211-7

 

Co najdete v knize?

Publikace se zabývá anafylaxí neboli anafylaktickým šokem, což je životu ohrožující alergická reakce. Může být na různé alergeny. Autoři si vytyčují za cíl této knihy informovat čtenáře o anafylaxi, protože si uvědomují, že jen informovaný člověk dokáže v čas zareagovat a v případě anafylaxi pomoci sobě či někomu ve svém okolí. Dozvíte se, co je to anafylaxe a jak byla objevená. Autoři se také ve stručnosti zabývají projevy, příčinami a rozlišením skutečného anafylaktického šoku. Jsou totiž další projevy, se kterými lze anafylaxi zaměnit. I na konkrétní záměny budete v knize upozorněni. Zjistíte, jaké léky se při léčbě anafylaxe používají. Jsou jimi hormony dřeně nadledvin (adrenalin), léky proti alergii (antihistaminika), hormony kúry nadledvin (glukokortikoidy), léky proti dušnosti (beta-2 sympatomimetika). Důležitý je i kyslík a podávání tekutin pro udržení oběhu. Kniha se dále věnuje první pomoci a dalším léčebným postupům, samoléčbě anafylaxe, možnostem předcházet šoku atd.

 

Shrnutí

Kniha kvalitně naplňuje cíl autorů rozšíření znalostí široké laické veřejnosti o anafylaxi. Popisuje přehledně její podobu, projevy, léčby i prevenci. Nezahlcuje čtenáře nadměrnými odbornými výrazy. Soustředí se skutečně na co největší přehlednost, kterou dokreslují obrázky, tabulky, náčrty, logicky uspořádané kapitoly. Pro laickou veřejnost je kniha rozhodně přínosem.


název knihy : Alergologie v kostce

Autor: Petr Čáp, Miroslav Průcha

Nakladatelství: Triton

Město: Praha

Rok vydání: 2006

Počet stran: 142

ISBN: 80-7254-779-8

 

Co najdete v knize?

Publikace je primárně určená širokému okruhu lékařů, kteří se snaží poskytnout ucelené informace stručnou a srozumitelnou formou o různých alergiích. Neobsahuje nadbytečné oborové podrobnosti. Po úvodu následují v knize zkratky, které autoři knihy při psaní využívají. Poté se kniha rozděluje na obecnou a speciální část. Obecná část se zaměřuje na popis imunitního systému, imunopatologickou reakci, alergické onemocnění, predispozice k alergickým chorobám a faktory ovlivňující výskyt alergických onemocnění, anamnestické rozbory v alergologii, přehledy diagnostiky a léčby alergií a provokační testy. Speciální část se soustředí na nejčastější alergie. Jsou jimi např. anafylaxe, urtikárie, atopický ekzém, kontaktní ekzém, alergická konjunktivitida, léková alergie, alergie na latex atd. V knize jsou dále informace týkající se alergenové imunoterapie, dysfunkce hlasových vazů, chronický neproduktivní kašel, balíček první pomoci, chyby a omyly „nealergologů“ v alergologické problematice. V publikace najdete ještě doporučenou odbornou literaturu, užitečné webové adresy a rejstřík.

 

Shrnutí

Publikace je určená lékařské veřejnosti - alergologům. Kniha je psaná odborně, ale nepoužívá nadbytečné odborné výrazy z tohoto lékařského odvětví. Jednotlivé kapitoly jsou velmi přehledné. Konkrétní alergie se člení do krátkých podkapitol, díky čemuž se čtenář v knize snadno orientuje, i když ji nechce číst celou, ale jen si vyhledávat konkrétní informace. Kniha obsahuje několik názorných obrázků.


název knihy : Alergie u dětí

Autor: Étienne Bidat, Cristelle Loigerot

Nakladatelství: Portál

Město: Praha

Rok vydání: 2005

Počet stran: 148

ISBN: 80-7178-936-4

 

Co najdete v knize?

Kniha má být zdrojem srozumitelných informací, které mohou pochopit alergii samotným alergiků i jejich blízkých. Snaží se odpovídat na otázky, které mají především rodiče, jež se snaží porozumět alergiím svých dětí. Publikace je členěná do jedenácti kapitol. Zaměřují se na příznaky alergií, alergii jako nemoc století, alergie respirační (jsou nejčastější), potravinové alergie, zvláštní alergie (latex, léky, hmyz). Dále se dozvíte více informací o spolehlivé diagnóze alergie (alergologické vyšetření, kdy je třeba podstoupit odborné vyšetření atd.), jak žít s alergií a o možnosti její léčby (co dělat v případě jednotlivých alergií, o očkování, lázních, o specifické imunoterapii atd.), o prevenci, o tom, jak se s růstem dítěte alergie vyvíjí, o každodenním životě alergika. Poslední kapitola se zaměřuje na otázky typu: Existuje alergie bez alergie? Jsou alergici citlivější? Můžeme být alergičtí na všechno? Může jeden alergický záchvat vyvolat alergii? V úplném závěru knihy najdete užitečné adresy, vysvětlivky a rejstřík.

 

Shrnutí

Autoři knihy pomohou čtenářům (především rodičům) lépe porozumět podstatě alergie, čímž jím pomáhají, aby se podíleli na ovlivnění alergií a zjistili, že alergické děti mohou žít stejně jako jejich vrstevníci. Kniha je přehledná. Obsahuje kapitoly členěné do mnohých kratších podkapitol, kterých je dohromady devadesát devět. Na začátku každé kapitoly se dozvíte, o čem bude pojednávat. Publikace neobsahuje obrázky.


název knihy : Alergie: rozpoznávání a léčení alergického syndromu: dermatitida, astma, senná rýma, hyperaktivita

Autor: Henning Müller-Burzler

Nakladatelství: Pragma

Město: Praha

Rok vydání: 2007

Počet stran: 155

ISBN: 978-80-7205-973-7

 

Co najdete v knize?

Alergie jsou v posledních letech často řešené téma a četné užitečné informace o nich se dočtete i v této knize. Autor v předmluvě upozorňuje, že mnoho lidí s alergií si ani neuvědomuje, že alergii mají. A právě to je důvod, proč tuto knihu sepsal. Kniha je členěná do četných kapitol a podkapitol. V prvních kapitolách se dozvíte o hrozivém vývoji alergií, nerozpoznaném alergickém syndromu, hlavních příčinách alergií, alergiích vyvolaných ekologickými jedy a medikamenty, o vzniku alergií u kojenců a malých dětí a více o klimatu a souvislosti s alergiemi. Rozsáhlou kapitolou je „Alergie jako následek chyba“, jež přibližuje alergie zaviněné nedostatečným množstvím soli, alergii jako následek cukru, fast foodu a alkoholu a alergie jako následek nevhodné sklady potravin. Pokračují kapitoly zaměřené na psyché a alergie, alergie jako následek očkování, metody zjišťování alergií a nejběžnější alergie. Následuje větší kapitola „Alergická onemocnění dopodrobna“. Rozebírá nejčastější alergické symptomy, dermatitidu, alergické astma, sennou rýmu, ostatní alergická onemocnění, lupénku atd. V knize ještě najdete informace o psychických symptomech alergií, první pomoci a rozsáhlejší kapitoly o účinné symptomatické terapii, příčinné terapii alergie, desatero přikázání pro výživu alergiků. Pak už následuje jen závěr a dodatky.

 

Shrnutí

Publikace přináší zajímavý pohled na alergii. Díky členění na mnohé podkapitoly je přehledná. Obsahuje i rámečky, výčty a další zdůrazňovací zobrazení, díky kterým se kniha dobře čte.


název knihy : Povídání o astmatu I.

Autor: Hana Janíčková

Nakladatelství: Triton

Město: Praha

Rok vydání: 2003

Počet stran: 95

ISBN: 80-7254-376-8

 

Co najdete v knize?

Téma astmatu u dětí je důležité, protože se týká cca 15 % dětí. Dětských astmatiků stále přibývá. Dokonce se jejich počet za posledních 15 let zdvojnásobil. Patří mezi nejčastější chronickou chorobu v dětství, které se však stále nevěnuje taková pozornost, jakou by si tato problematika zasloužila. V knize se dozvíte co astma je a co ho způsobuje. Autorka se blíže zaměřuje na vnitřní rizikové faktory, vlivy prostředí a ochranné vlivy. Více se dozvíte také o vzniku a vývoji astmatu, jak se projevuje a jak se astma diagnostikuje. Dále se dočtete, jak těžké astma může být a jaké jsou důležitá režimová opatření pro lepší podmínky pacienta (o roztočích, domácích zvířatech, plísních, úpravě prostředí, alergenech a další praktické rady). Dále se kniha zaměřuje na léčení astmatu (léky úlevové, záchranné, bronchodilatační, preventivní) a léčbu astmatického záchvatu a inhalační systémy v léčbě astmatu. Poslední kapitola se soustředí na život s astmatem, konkrétně v souvislosti s tělesnou aktivitou, rehabilitací, alternativními způsoby léčby, spoluprací s pacienty, vojenskou základní službou a těhotenstvím. Pak již následuje závěr, praktické informace, literatura a krátce o autorce.

 

Shrnutí

Publikace spadá do populárně naučné literatury a dává základní přehled o astmatu. Nezachází do hloubky, ale poskytuje základní důležité informace, které jsou přehledně strukturovány s mnohými výčty a odtržky pro větší přehlednost. Kniha je doplněná obrázky, tabulkami atd. Dobře se čte a celkově je přehledná. Publikace je černobílá a je v měkké vazbě.


Diskuse (0 komentářů)

Nový příspěvek
Copyright 2006–2024 © Alergie-na-pyl.cz
Kontakty